YÜKSEK TANSİYON VE ARTERİYOSKLEROZ

YÜKSEK TANSİYON VE ARTERİYOSKLEROZ

Yüksek tansiyon (kan basıncı yüksekli­ği) kuşkusuz arteriyosklerozu ilerleten bir etkendir. Daha Önce de belirtildiği gibi Japon ve Yemenliler’de arteriyosk­leroz az görülür. Ama bu kişilerin yük­sek tansiyonu varsa arteriyoskleroz gö­rülme sıklığı önemli Ölçüde artmakta­dır.Yüksek tansiyon atardamar duvarın­da daha çok kolesterol birikmesine ne­den olur. Daha önce değinildiği gibi ko­lesterolün zedeleyici etkisi ile ortaya çı­kan iltihabi tepki olası bir arteriyoskle­roz nedenidir. Süreç burada tamamlan­maz. Atardamar duvarında da kolesterol üretimi olması aşm kolesterol birikimi­ne yol açar. Böylece, yüksek tansiyo­nun yalnız arteriyosklerozu artrrmadığı, aynı zamanda arteriyosklerozun gelişi­mine neden olduğu öylenebilir.Araştırma sonuçlarına göre, atarda­mar duvarındaki kolesterol miktarı, be­sinlerle alman ya da kanda bulunan ko­lesterol miktarından çok, yüksek tansiyonla İlgilidir. Gerçekten de yüksek tansiyonla arteriyosklerozun birlikte görülmesi, damar hastalıkları tehlikesi­ni çok yükseltir. Ayrıca arteriyoskle­rozun büyük damarların esnekliğini azaltarak, kan basıncını yükselttiği de hatırlanmalıdır.Şişmanlık ve şeker hastalığında yağlarla ilgili bozukluklar önem kaza­nır ve atardamarları etkiler. Atardamar duvarında yağlar daha kolay birikir ve arteriyoskleroza giden yol açılmış olur. Arteriyoskleroz oluşumunda önemli rol oynayan Öteki etkenler sigara alışkanlı­ğı ve hareketsiz yaşamdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir