VÜCUTTAKİ MİNERALLER (MADENLER)

VÜCUTTAKİ MİNERALLER (MADENLER

):İnsan vücudunda % 4 kadar (erişkin bir kişide 2-3 gram] madensel tuzlar bulunmaktadır (Tablo 4.8 ve 4.7]. Bu mineraller kemik ve dişlerin oluşumunda, vitamin, enzim ve hormonların yapısında, sinir iletimi ve kas kasılması gibi durumlarda ve asit-baz dengesinin oluşumunda etkindir. Bunlar vücut sıvılarında ve hücre içinde çok duyarlı dinamik bir denge durumunda bulunurlar. Vücudun işlevleri için son derece gerekli olan bu maddeler fazla alındıklarında toksik etki gösterirler. Örnek olarak toksik etki bakımından bakır, flor, iyot, demir, manganez, selenyum ve çinko sayılabilir. Organizmada yüksek düzeyde bulunanlara makro element eser düzeyde bulunanlara da mikro element adı verilir.
Kalsiyum, fosfor, potasyum, sodyum, klor, kükürt ve magnezyumu makro elementler olarak sayabiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir