TİP H” AŞIRI DUYARLIK

TİP H” AŞIRI DUYARLIK:

Organizmanın antikorlarıyla genellikle yabancı hücre ve doku yüzeylerindeki antijenleri arasında gelişen bir bağışıklık savaşıdır. Bu duruma verilebilecek en güzel örnek, yanlış kan nakilleridir. Herhangi bir kimseye yanlış gruptan kan verilirse, alıcı kişinin bağışıklık sistemi verilen yanlış kanı düşman-ya-bancı-antijen olarak algılar ve antikorlarla bu yabancıyı parçalamaya, eritmeye başlar. Tip II, aşırı duyarlık olaylarına bir başka örnek ise, “Eritroblastozis fetalis” denilen durumdur. Organ ve doku nakillerinde çok erken bir dönemde gelişen red olayları da Tip II aşırı duyarlığına bir örnektir. Bazı durumlarda organizma kendi bir Tip Iî reaksiyonuna neden olmaktadır. Bu durumu bir iç savaşa benzetebiliriz. Bu konuyu “otoimmün bozukluklar” başlığı altında ayrıca inceleyeceğiz. Bu tip aşırı duyarlığa Sitolitifc-Sitotoksik (hücre eritici ve zehirleyici) tipte aşırı duyarlık da denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir