İMMÜN GLOBULİN

İMMÜN GLOBULİN

G (IgG): IgG organizmadaki immün globulinleriiı, yani antikorların yaklaşık dörtte üçünü oluşturur. Çok güçlü bir antibakteriyel ve antijenleri çöktürücü etkiye sahiptir. Ana rahmindeki çocuğun IgG üretebilme yeteneği yoktur. Ama anneye ait bir miktar IgG, plasentayı geçip rahim içindeki çocuğa ulaşabilir. Böylece anne IgG’leri, çocuğun savunma sistemini, yani bağışıklık sistemini güçlendirmiş olurlar. IgG’lerin yan ömrü yaklaşık olarak 23 gündür.

Soru
İmmün kompleks nedir?Cevap

Antijenle antikor arasındaki bir bağışıklık tepkimesi sonucu ortaya çı­kan antijen-antikor bileşiği immün kompleks (immün bileşik) adını alır. Bu oluşum sırasında antijen fazlalığı olursa, bunlar görece küçük­tür ve böbrekler yoluyla atılabilir. Antikor fazlalığı varsa, bileşik bü­yük bir kütle oluşturacak boyutlardadır ve genel kan dolaşımından yu­tucu beyaz kan hücreleri (fagositler) aracılığıyla uzaklaştırılır. Anti­jenlerle antikorlar yaklaşık eşit miktardaysa, orta boyda bileşikler olu­şur. Bunlar ne atılır ne de uzaklaştırılır, kan dolaşımında kalır ve da­mar iç yüzeyinin endotel örtüsünü aşıp endotele destek olan taban za­rına dolaşım aracılığıyla yapışabilecekleri bir bölgeye gelene değin dolaşımdan ayrılmazlar.
İmmün bileşikler, taban zarına yapıştıktan sonra bir dizi tepkime baş­latır. Bunlar arasında en önemlileri komplemanın etkinleşmesi ve da­mar içindeki kanın pıhtılaşmasıdır. Sonuç olarak iltihabı süreç, yani glomerülonefrit yerleşir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir