HÜCRESEL BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

HÜCRESEL BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ:

Organizma karşılaştığı antijen-düşman uyarısına karşı antikorlar aracılığıyla kimyasal bir savaş açtığı gibi, aynı zamanda da timus kaynaklı T-lenfositleri aracılığıyla da bir hücresel savunma savaşı açar.

Herhangi bir antijen lenfoid dokularda makrofajlar tarafından yutulduktan sonra buralardaki bazı T-lenfositleri makrofajların içine doğru birtakım uzantılar gönderirler. Böylece antijenle tanıştıktan sonra makrofajdan ayrılırlar ve immünoblastlara dönüşürler. Bunlar üç çeşit T-lonfositine dönüşürler. Bu lenfosit çeşitleri şunlardır; “T-hatırlayıcıhücreler”. “Aktifleştiril-miş T-lenfositleri” ve “T-yardımcı hücreler” T-hatırlayıcı hücreler, daha önce sözü edilen hatırlayıcı hücre Özelliğini gösterirler. Ancak, bu hücreler daha önceden tanıdıkları antijen düşmanla karşılaştıklarında ” Aktifle şt iri İmiş T-lenfo-sitlerine” dönüşürler. Aktifleşmîş T-lenfositleri, antijen – düşmana karşı ya doğrudan, ya ürettikleri antikor olmayan bazı maddeler yoluyla ya da her iki mekanizmayla birlikte savaşırlar. T-yardımcı hücrelerin başka adı da “T-supresör hücreler”dir. Bu hücreler B-lenfosiÜerine etki ederek antikor yapımını düzenlerler. T-yardımcı supresör hücreler, antikor yapımına yerine göre çoğaltıcı ya da azaltıcı etkide bulunurlar. Özellikle bunların organizmanın kendi antinlerine karşı antikor (otoantikor) oluşmasını önledikleri sanılmaktadır. Bu konuların ayrıntılarına henüz inilememiştir, ama bazı otoimmün hastalıkların, T-yardımcı-supresör hücreleriyle BJenfositleri arasındaki ilişkinin bozulmasından kaynaklanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir