Doğumsal Kalp Hastalığı

Doğumsal kalp hastalığı ne demektir?

Doğumda varolan, kalbin bir bölümünü ya da büyük damarları (özellikle aor­tu) tutan oluşum bozukluğudur. Genel olarak embriyonun anormal gelişmesi­ne ya da dölyatağmdaki ortamda bulunan bazı yapıların çocuğun doğumundan sonra da varlığını sürdürmesine bağlıdır. Doğumsal kalp hastalıklarının ne­denleri hakkında pek az şey bilinir. Doğumsal kalp hastalıkları pek çok olu­şum bozukluğunun bir arada bulunduğu, örneğin mongolizm ya da kromozom üçlemeleri gibi hastalıklarda da görülebilir. Bu arada dölütte oluşum bozuk­luklarına yol açabüen virüs hastalıkları da önemlidir.

Gebeliğin ilk üç ayında annenin yakalandığı hastalıklar da doğumsal kalp hastalıklarına neden olabilir mi?

Evet, özellikle gebeliğin ilk üç ayının Özel bir Önemi vardır. Bu dşvrede anne­nin yakalandığı enfeksiyon hastalıkları kalp oluşum bozukluklarına yol açabi­lir. En önemli enfeksiyonlar arasında kızamıkçık ve grip sayılabilir. Gebe ka­dınlardaki şeker hastalığı gibi metabolik hastalıklar da kalpte gelişim bozuk­luklarına yol açabilir. Bu durumda bozukluk bebeğin doğumundan sonra orta­ya çıkar.
Doğumsal kalp hastalıkları kalıtsal mıdır?
Kalıtsal olmaları gerekmez. Aynı ailede doğumsal kalp hastalığı bulunan bir­çok birey bulunabileceği gibi, bazen tek yumurta ikizlerinin yalnız birinde do­ğumsal kalp hastalığı görülebilir.

Gebelik sırasında alınan ilaçlar doğumsal kalp hastalığına yol açabilir mî? Bunlar arasında özel önemi olan ilaçlar hangileridir?

Özellikle gebeliğin ilk üç ayında alman bazı ilaçlar kalp ve damar bozuklukla­rına yol açabilir. Bunlar arasında talidomid, kanser tedavisinde kullanılan ilâç­lar ve antûnetabolitler sayılabilir. Gebf’ik sırasında virüs ya da canlı mikrop aşılan uygulanmamalıdır.

Doğumsal kalp hastalıkları ne zaman siyanozlu olarak nitelenir?

Doğumsal kalp hastalıklarında kalp duvarları ya da boşluklan ya da büyük atardamar gövdelerindeki bozukluklar toplardamar kanının atardamar kanma karışmasına yol açacak özellikteyse, bu durumda siyanozlu (morarma ile sey­reden) doğumsal kalp hastalığı görülür. Morarma özellikle yanaklar, ağız boş­luğu ve dudak mukozası, el ve ayak tırnaklarında belirgindir. Bazı olgularda ise kol ya da bacakların uç kısımlarım tutar, ama sut ve göğüs bölgesinde mo­rarmaya rastlanmaz.

Kalp hastalığı olan bir çocukta nefes darlığı sık olarak görülür mü?

Evet, nefes darlığı kalp hastalığı olan çocuklarda son derece sıktır. Kalp ve dolaşım yetersizliği gelişirse, polipııe (ya da takipne) biçiminde nefes darlığı görülür. Yani çocuğun bir dakikadaki nefes sayısı çocukluk çağında doğal ka­bul edilen sayıdan daha fazladır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir