Alyuvar Hastalığı

Hemoglobinin globin bölümünü oluştu­ran polipeptit zincirlerinden bir çifti a (alfa), öbür çifti 8 (beta) olarak adlandı­rılmıştır. Akdeniz kansızlığı B zincirin­deki yapım bozukluğundan kaynakla­nır. Bu nedenle Akdeniz kansızlığının üstün tipleri 6 talasemi (beta-talasemi) olarak da bilinir, a zincirinde ortaya çı­kan bozukluklar ise Akdeniz kansızlı­ğından ayrı olarak a talasemi (alfa-talasemi) adı altında toplanır. B talase-miler başka alyuvar hastalıklarıyla bir­likte görülebilir. Hemoglobin ya da en­zim bozukluklarıyla ilişkili olabilen bu hastalıklar ancak kanın biyokimyasal incelemesi sonucunda ayırt edilebilir. Akdeniz kansızlığının öbür hastalıklarla ilişkisi her zaman olumsuz sonuç ver­mez. Örneğin, a talasemi Cooley hasta­lığının belirtilerini hafifletir. Öte yan­dan heterozigot B talasemi ile Hb S he­moglobin bozukluklarının birlikte görülnıesi daha ağır sonuçlar doğurur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir