Akciğer Kanseri

Bu kanser türü tedavi imkanları çok sınırlı olan ve bundan dolayı teşhisten sonraki hayata devam beklentisi günümüzde bile 5 yılı çok zor geçen hastalıklardan biridir.

Akciğer Kanseri Belirtileri

Solunum esnasında ortaya çıkan hırıltı
– Uzun süre geçmeyen göğüs ağrısı ya da öksürük
– Öksürük esnasında balgam çıkarma veya kanlı balgam çıkarma
Ses kısıklığı
– Yüzün çeşitlik yerlerinde şişlikler meydana gelmesi
– Kanserli hücrelerin çok fazla büyümesi nedeniyle baskı yapması ve sonuç olarak da kalp yetmezliği ve yutma güçlüğü meydana gelmesi gibi belirtiler sayılabilir.

Akciğer Kanserinin Yayılması:

Akciğerdeki tümör hücreleri hava, kan ve lenf yoluyla çevreye yayılabilir.

A. Hava yolu

: Tümör hücreleri küçük bronşlardan hava yoluyla büyük bronşlara, hatta karşı taraf akciğer bronşlarına kadar taşınabilir.

B. Kan yolu

: Tümör hücreleri kanserli bölgenin kılcal damarlarına girerek kan dolaşımına katılır. Böylece akciğer toplardamarını geçerek sol kulakçığa ulaşırlar. Buradan kolaylıkla beyin, iskelet sistemi, böbrek ve karaciğere gidebilirler.

C. Lenf yolu

: Tümör hücreleri önce akciğer göbeğindeki lenf düğümlerine yerleşir. Buradan lenf dolaşımı yoluyla çok sayıda lenf düğümünün bulunduğu bölgelere yayılırlar

Bronş-Akciğer Kanserinin Gidişini Belirleyen Başlıca Etkenler

Tümörün gelişme evresi;
hastanın genel durumu;
tümörün hücre yapısı (ne tip dokudan geliştiği);
hastanın yaşı ve cinsiyeti;
cerrahi girişimle çıkarılan alanın genişliği;
cerrahi girişim sonrasında mikroskopik tümör artıklarının
varlığı ya da yokluğu;
bağışıklık sisteminin durumu;
ilaç tedavisine verilen yanıt.

Cerrahi Tedavinin Uygulanamayacağı Durumlar

tümörün uzak bölgelere yayılmış olması; alt gırtlak siniri (rekürent sinir) felci ya da tümörün komşu soluk borusu, yemek borusu ve üst anatoplardamara sıçraması; akciğer zan boşluğunda sıvı toplanması; solunum yedeklerinin kökten (radikal) tedavi için yeterli olmaması; cerrahi girişimi çok tehlikeli kılan başka organ bozukluklannın bulunması; akciğer göbeğinden çıkan küçük hücreli akciğer kanserinin akciğerler a
bölgeye yayılması.

Işın Tedavisinin Uygulanamayacağı Durumlar

hastanın çok yaşlı olması; genel durumun ileri derecede bozuk olması; kalp ve dolaşım yetmezliği; solunum yetmezliği; boşluktu (kaviteli) akciğer veremi; tümörün apseleşmesi;
bronş-yemek borusu fîstülü (arada kanal açılması); cansızlık, kanda akyuvariann azalması (lökopeni) gibi ileri kan bozuklukları.

Bu Hastalığın En Çok Görüldüğü Meslek Grupları

• Böcek ilacı uygulayan işçiler
• Alüminyum üreticileri
• Berilyum rafinerisinde çalışanlar
• Metal işçileri
• Kazan üreticileri
• Cilacılar
• Kaynakçılar
• Petrol çıkarılmasında çalışanlar
• Kimya sanayisinin bazı dallarında çalışanlar
• Çinko-kurşun madenlerinde çalışanlar
• Talk madeni işçileri
• Kamyon sürücüleri
• Kurşunla çalışan basım işçileri
• Lastik sanayisi işçileri
• Deri sanayisi işçileri
• Arsenik içermeyen böcek ilacı üreticileri
, • Kuru temizleme ve boyama işçileri
• Yapay mineral elyaf üreticileri
• Baca temizleyicileri
• Kasaplar

Akciğer Kanseri Belirtileri Ve Tedavisi Hakkında Bilgi
Kanserinin Yerine ve Yayıldığı Alana Bağlı Belirtileri • Bronş içi yerleşim

Balgamlı öksürük, tıkayıcı nefes darlığı, göğüs ağrısı, kan tükürme, soluk ve­rirken steteskopla duyulan hırıltılı ve kaba sesler (sibilan rai), ateş.

• Merkezi yerleşim

Ses kısıklığı, nefes darlığı, diyaframın bir yansında felç, üst anatoplardamar sendromu, kalp dış zarında sıvı birikmesiyle kalp hareketlerinin sınırlanması, kalpte ritim bozukluklan, yutma güçlüğü, akciğer zarı iltihabı.
• Çevresel yerleşim

Ağrı, kuru öksürük, nefes darlığı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir